Mga lungsod sa Pilipinas diin kini gihatud Keto Diet